Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

הארה נראית

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
הארה נראית

עוצמת ההארה של אובייקט כפי שנראית מכדור הארץ. עוצמת ההארה הנראית תלויה במרחקו של הכוכב מאיתנו ובהארה העצמית שלו. כוכבים בעלי בהירות נראית שווה, נראים לכאורה מרוחקים מאתנו מרחק שווה. כוכב רחוק למדי ובעל בהירות גדולה, נראה בצפייה בלתי אמצעית כאילו מרחקו מאתנו שווה למרחקו של כוכב חיוור, יחסית, הקרוב בהרבה אל כדה"א.

ההארה הנראית תלוייה במספר גורמים כגון המרחק לאובייקט, גודל זוויתי, אלבדו ואורך הגל הנצפה.

 

להרחבה:

מדידת קוטר הירח

מדידת קור הסילון בגלקסיה M87

מדידת המרחק לכוכבים

מרחקים וגדלים ביקום

 

ראו גם הערך -

דיאגרמת HR

עקומת אור

גודל זוויתי

בהירות נראית

אלבדו

אורך גל

מדידת המרחק לכוכבים

פרסק

פוטומטריה