Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

טרנזיט

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
טרנזיט

טרנזיט/מעבר זוהי תופעה המתרחשת כאשר כוכב לכת במערכת השמש שלנו חולף לפני השמש, ביחס לצופה מכדור הארץ.

venus transit2012 1419280927

תמונה: מעבר נגה על פני השמש. תמונה מהשידור הישיר

 

כאשר תופעה זו מתרחשת במערכות שמש אחרות, היא בד"כ מכונה בשם ליקוי. מכיוון וכוכבי הלכת חמה ונגה מקיפים את השמש במסלולים פנימיים ביחס לכדור הארץ, נוצר לעיתים מצב בו הם עוברים בדיוק בקו הראייה שלנו את השמש - באותו הקו ובאותו המישור. אז נוצר מעין 'ליקוי חמה' בזעיר ענפין, בעוד כוכבי הלכת מסתירים חלק קטן מהשמש.

 

להרחבה:

הטרנזיט של נגה