Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

סקאלת טורינו

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
סקאלת טורינו

סקאלת טורינו הנו עזר בעזרתו מציינים את מידת הסיכון לפגיעת אסטרואידים בכדור הארץ. אסטרואיד המקבל דירוג של 1 - משמעותו סיכון נמוך יחסית לפגיעה בפלנטה שלנו. הדירוג הגבוה ביותר הנו 10 - השמור לעצמים להם פוטנציאל הפגיעה בכדור הארץ וגרימת אסון גלובלי הנם וודאיים.

 

ראו גם המונח:

שיטות לגילוי אסטרואידים

פערי קירקווד

כוכב לכת נסי

מהירות בריחה