Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

זנית

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
זנית

הנקודה בשמים הנמצאת מעל ראשו של צופה העומד על פני הארץ. בהכללה: הקרן המהווה את המשך הכיוון של רגלי הצופה כלפי מעלה, אל עבר השמים.