Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

סידרי

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
סידרי

זמן הקפה - משך הזמן בו גרם שמים נע סביב גרם שמיימי אחר. נמדד ביחס לכוכבים באינסוף

לדוגמה: זמן הקפתו של כדור הארץ סביב השמש אורך שנה אחת, 365.25 יממות.

הירח סובב על צירו במשך 27 ימים 7 שעות ו 43 דקות (27.321662 יום). זהו גם פרק הזמן אותו מקיף את כדור הארץ, ולכן הצופה מכדור הארץ לעולם יראה רק את אותו הצד של הירח.
פרק זמן זה מכונה בשם חודש כוכבי (סידרי Sidereal) והוא מחושב בתור פרק הזמן שלוקח לירח לחזור לאותה נקודה ביחס לכוכב (שמש) כלשהו.

 

ראו גם: 

חודש סינודי

מופעי הירח