Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

סינודי

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
סינודי

פרק הזמן בין שני מופעים זהים של גרם שמיים ביחס לשמש, ביחס לצופה מכדור הארץ. לדוגמה: החודש הסינודי הינו הפרש הזמן בין שני מולדים רצופים של הירח. זהו החודש העברי.

בעת והירח מקיף את כדור הארץ - מקיף גם כדור הארץ את השמש.
אומנם לאחר 27.5 יום הירח מגיע לאותה נקודה דמיונית בחלל ביחס לכוכב רחוק מסויים (חודש סידרי), אולם ביחס לשמש הירח נמצא מעט בפיגור, מכיוון שכדור הארץ הספיק להתקדם.
זו הסיבה שלאחר 27.5 יום מופע הירח נראה שונה לצופה מכדור הארץ.
לשם "סינכרון" מופעיו, על הירח לעבור זמן ממוצע של 29.5 יום. פרק זמן זה מכונה בשם חודש סינודי (Synodic).
אורכה של שנה ירחית שהינה בעלת 12 חודשים סינודיים, הינה כ- 354 יום או 29.5x12.

 

ראו גם: מופעי הירח