Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

אלבדו

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
אלבדו

באופן כללי: כמות האור המוחזר מפני השטח של אובייקט שמיימי. כגון כדור הארץ, לווין, כוכב שביט או אסטרואיד. האלבדו הוא היחס של האור המוחזר לבין זה הפוגע במקור.

 

ביטוי מתמטי

\(A={האור.המוחזר \over האור.הפוגע}\)

יש לו ערכים בין:

0: אובייקט שחור שסופג את כל האור; ו
1: אובייקט לבן, המחזיר את כל האור

 

כוכבי לכת ולווינים בעלי עננים או אטמוספירה מצועפת נוטים להיות בעלי ערך אלבדו גבוה, בעוד ואובייקטים סלעיים כגון אסטרואידים האלבדו נמוך. האלבדו של אובייקט משתנה עם אורך הגל - בהתאם לכושר החזרתו של המשטח לאורך גל מסויים בספקטרום האלקטרומגנטי.

האלבדו של כדור הארץ משתנה מעט עם העונות, בשל הבדלים הנובעים מכיסוי עננים והנוכחות של שלג וצמחייה.

 

אלבדו גיאומטרי (Geometric Albedo) : מסומן באות p. הינו היחס בין הבהירות הממשית של הגוף הנצפה, בזווית מופע (phase) אפס, לבין זה של גוף אידיאלי מישורי בעל החזרה מלאה בעל אותו חתך פעולה σs

אלבדו של בונד (Bond Albedo) : מסומן באות A. נקרא על שמו של האסטרונום האמריקני George Phillips Bond. הינו היחס בין שטף הקרינה הפוגעת בגוף, לבין זה המוחזר אל החלל.

 

 

 

הטבלה שלהלן נותנת ערכים מקורבים של האלבדו לכל אחד מכוכבי הלכת, הירח ופלוטו:

 

שם האובייקטאלבדו [Bond Albedo]
כוכב הלכת-חמה
0.12
נגה 0.75
ארץ 0.30
הירח 0.12
מאדים 0.16
צדק 0.34
שבתאי 0.34
אורנוס 0.30
נפטון 0.29
פלוטו 0.4