Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

פערי קירקווד

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
פערי קירקווד

אזורים/רצועות דקות בסביבת חגורת האסטרואידים בהם כמעט ואין אסטרואידים. על פי חוקי קפלר, קיים יחס קבוע בין מרחק הגוף מהשמש לזמן המחזור שלו. פערי קירקווד נמצאים בדיוק במרחקים מהשמש בהם זמן המחזור נמצא בתהודה עם זמן המחזור של צדק.

לדוגמה - בכל פעם שצדק מסיים הקפה סביב השמש אסטרואיד הנמצא בתוך הפערים היה מקיף את השמש בדיוק פעמיים. בכל פעם שצדק והאסטרואיד מתקרבים, האסטרואיד יסטה מעט ממסלולו. בסופו של דבר, מהאינטראקציות הכבידתיות הרבות עם צדק, המסלול של האסטרואיד ישתנה. לכן כיום, קיימים מעט מאוד אסטרואידים בטווחים אלה.

 

מרחקי פערי קירקווד מהשמש והתהודה שלהם עם צדק:
• 2.06 AU - תהודה של 4:1 (הגבול הפנימי של חגורת האסטרואידים)
• 2.5 AU - תהודה של 3:1
• 2.82 AU - תהודה של 5:2
• 2.95 AU - תהודה של 7:3
• 3.27 AU - תהודה של 2:1 (הגבול החיצוני של חגורת האסטרואידים)

 

כפי שניתוח נתוני מסלול של אסטרואידים רבים הציג מקומות 'ריקים' במערכת השמש כמו פערי קירקווד, הוא הוביל גם לגילוין של משפחות אסטרואידים חדשות. דהינו קבוצות של אסטרואידים בעלי נתוני מסלול דומים. כיום משערים שהגורם למשפחות האסטרואידים הוא ההתנגשויות הרבות המתרחשות בחגורה. על פי התיאוריה הנוכחית, כאשר אסטרואיד יחסית גדול התנפץ בעקבות התנגשות, הוא הפך לאסטרואידים רבים קטנים שנמצאים במסלול דומה. לכן, ניתן להסיק גם שכל האסטרואידים במשפחה מסוימת הם בעלי מאפיינים דומים גם מבחינת הרכב – סוג ספקטרלי, צבע, ואלבדו.

 

ראו גם המונח:

שיטות לגילוי אסטרואידים

כוכב לכת נסי

מהירות בריחה