Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

דקת קשת

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
דקת קשת

מיוצג על ידי הסימן ('). זהו גודל זוויתי השווה ל- 1/60 המעלה או "60 שניות קשת.

באנגלית: Arcminute

מכדור הארץ, לשמש ולירח גודל ​​זוויתי של כ -'30 דקות קשת.

 

להרחבה:

מדידת קוטר הירח

מדידת הסילון בגלקסיה M87

 

ראו גם הערך - גודל זוויתי , בהירות מוחלטת , אלבדו , אורך הגל, מדידת המרחק לכוכבים , שנת אור , פרסק