Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

היום הארוך ביותר

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
היום הארוך ביותר

ה-21 ביוני הוא טווח הזמן בו מתקיים היום הארוך ביותר בשנה.
במשך תקופה זו, (אשר נעה בין התאריכים 20-23 ביוני): נוטה מחציתו הצפונית של כדור הארץ אל השמש ביחס למחצית הדרומית, ונחשפת לאור השמש במשך שעות רבות יותר ביחס לתקופת החורף.
יש המחשיבים יום זה כתחילתו הלא רשמית של הקיץ.

 

במצפה הכוכבים ברקת יצוין יום זה באמצעות שעון המאדים, שהנו שעון שמש מיוחד המשודר בשידור חי.

 

להרחבה: היום הארוך ביותר בשנה

חוג הגדי

חוג הסרטן

עונות השנה