Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מפץ גדול

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
מפץ גדול

מודל מקובל של היקום המבוסס על הנחה כי ההתפשטות הנצפית של היקום נוצרה לפני כ-13.7 מיליארד שנים, כאשר היקום היה חם מאוד וצפוף מאוד. מודל זה מסביר בהצלחה יחסית את קרינת הרקע הקוסמית בתחום המיקרו, היחס של מימן, הליום, ואלמנטים אחרים, כמו גם את התפשטות היקום.

להרחבה: המפץ הגדול

חור שחור

מדידת מרחקים ביקום