Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

כתם שמש

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
כתם שמש

אחד המאפיינים הבולטים ביותר של השמש. אלו הם כתמים כהים על פני השמש. 'מערבולות'-מגנטיות אדירות ממדים בפוטוספרה של השמש , הם נראים כהים מכיוון שטמפרטורת הגזים בהם - נמוכה מטמפרטורת הפוטוספרה.

כתמי שמש

תמונה: כתמי שמש

ראו תמונות נוספות בגלריית התמונות האסטרונומיות - של מצפה הכוכבים ברקת 

 

כתמים רבים מופעים ונעלמים בפרקי זמן הקצרים מ-24 שעות, אך יש כתמים המגיעים למימדים ענקיים ויכולים להתקיים שבועיים ויותר.
באמצעות מעקב אחר כתמי השמש ניתן ללמוד כי השמש סובבת על צירה (ראו רשימת ניסויים בהמשך).

 

להרחבה:

הערכת גודל כתמי השמש

מעקב אחרי כתמי שמש