Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מערכת בינארית

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
מערכת בינארית

מערכת בינארית (זוגית) של כוכבים היא מערכת המורכבת משני כוכבים - הנעים סביב מרכז כובד משותף. במערכת כזו, כל כוכב משפיע ומושפע מההתנהגות הדינמית של בן זוגו ומסלול הכוכבים נקבע לפי מרכז הכובד המשותף, שנמצא יותר קרוב לכוכב בעל המסה הגדולה מהשניים. באנגלית: Binary Star System

אלביראו

תמונה: הכוכב אלביראו, מערכת בינארית

 ראו תמונות נוספות בגלריית התמונות האסטרונומיות - של מצפה הכוכבים ברקת

 

קיימים מספר סוגים של מערכות בינאריות:

- מערכת בינארית נראית (Visual binaries)
זוגות אופטיים שמנקודת התצפית שלנו בכדור הארץ נראים כמו מערכת זוגית. וידוע כי קיים ביניהם קשר פיסיקלי.

- זוגות ספקטרוסקופיים (Spectroscopic binaries)
לא ניתן להבחין בשני כוכבים נפרדים, עקב הפרדה זוויתית קטנה ביותר של הצמד מכדור הארץ, והם נראים ככוכב אחד בשל מרחקם מאיתנו או בשל הקרבה ביניהם. על ידי ניתוח ספקטרלי של המערכת והתחשבות באפקט דופלר המנתח את הקרינה האלקטרומגנטית בספקטרום הכוכבים, ניתן לאמת את נוכחותם של שני כוכבים.

- זוגות לוקים (Eclipsing binaries)
גם בזוגיותם לא ניתן להבחין בתצפית ויזואלית גרידא אך ניתן להסיק אותה בדרך הבאה:
ציר הסיבוב של הכוכבים (אחד סביב השני) נמצא בנטייה כזו ביחס לכדור הארץ שפעמיים במחזור הסיבוב מתרחש ליקוי. הליקוי הראשי יתרחש כאשר הכוכב בעל הבהירות הנמוכה יותר "מסתיר" מאתנו  את הכוכב בעל הבהירות הגבוהה יותר, בעוד שהליקוי המשני הוא המקרה ההפוך.

 

להרחבה:

הכוכב אלביראו - מפות למציאתו בשמי הלילה

סופרנובה

ננס לבן

נובה