Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

חומר אפל

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
חומר אפל

רוב המסה -אנרגיה, כ- 95% מהיקום הנם "אפלים".

'אפל' הכוונה שאינו פולט קרינה אלקטרומגנטית. על קיומו של חומר אפל ניתן להסיק באופן עקיף על ידי השפעת כוח המשיכה שלו.

תצפיות על תנועות של כוכבים וגז בגלקסיות, מהירויות רדיאליות בצבירי גלקסיות, ועידוש כבידתי של גלקסיות רחוקות (האחת את השניה) - מצביעות על קיומן של כמויות גדולות של חומר אפל. על כן זהו חומר שמניחים את קיומו כהסבר אפשרי לתופעות כבידתיות מסוימות.

באנגלית: Dark Matter

 

ראו גם: אטום