Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

כוכב משתנה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
כוכב משתנה

באופן כללי ניתן לומר כי כוכב מסווג כ"משתנה" כאשר הבהירות הנראית שלו משתנה כתלות בזמן.

ngc206 and cluster 1419816988

תמונה: צביר כוכבים בגלקסיית אנדרומדה. אזור בו נמצאו כוכבים משתנים בגלקסיה שכנה, באמצעותם מדדו את המרחק לראשונה.

ראו תמונות נוספות בגלריית התמונות האסטרונומיות - של מצפה הכוכבים ברקת 

 

השינוי בבהירות יכול להגרם משינויים פנימיים של כמות האנרגיה הכוללת הנפלטת על-ידי הכוכב, או מגורמים חיצוניים, כגון כוכב שני המסתיר לצופה את הכוכב הראשון (ואז מכונה בשם כוכב כפול).

השיטה הנפוצה ביותר של חקר כוכבים משתנים הינה מדידת בהירותם לאורך פרק זמן כלשהו, והצגת מדידות אלה בגרף. התוצאה ידועה בשם עקומת אור - Light curves .

קיימים סוגים שונים של כוכבים משתנים (לחצו להרחבה).

 

סרט :
כוכבים משתנים בצביר הכוכבים M3, במהלך שני לילות. צולם ע"י טלסקופ האינטרנט של מצפה הכוכבים ברקת

 

ראו גם:

נובה

סופרנובה

דיאגרמת HR

סוג ספקטרלי