Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מהירות האור

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
מהירות האור

האור נע במהירות של כ-300,000 ק"מ בשנייה (בריק).

באנגלית: Light Speed

ראו גם הערך:

אפקט דופלר

חוקי קפלר

מהירות הימלטות

חור שחור

 

 

להרחבה:

מרחקים וגדלים ביקום, המסע בחלל

מדידת המרחק לכוכבים

פוסטר להורדה: מרחקים ביקום

גדלים