Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

אומברה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
אומברה

אומברה ופנאומברה הינם שני חלקים שונים של הצל. הנגרמים כתוצאה מהארתו של גוף אטום-לאור, ממקור אור שאינו נקודתי.

מונחים אלה משמשים לרוב לתיאור הצל של גופים שמימיים, אם כי משמשים לעתים גם לתיאור רמות שונות של בהירות, כמו בכתמי השמש.

lunar eclipse 3

תמונה: צל כדור הארץ מסתיר את הירח, בעת ליקוי לבנה מלא.

 

האומברה (באנגלית: Umbra) הינה החלק הפנימי והכהה ביותר של הצל. המקום בו האור כולו מוסתר על-ידי הגוף המסתיר, ומשתרר חושך מוחלט.

הצופה הנמצא באומברה יחווה ליקוי מלא. משמעות השם אומברה בלטינית - "צל".

 

 

lunar eclipse scheme

איור: ליקוי לבנה מלא. הירח נמצא באומברה - הצל המלא.

- לחצו כאן לצפייה באנימציה של ליקוי ירח חלקי

- לחצו כאן לצפייה באנימציה של ליקוי ירח מלא

 

solar eclipse scheme

איור: ליקוי חמה. צופה הנמצא באומברה (החרוט שקודקודו 'נופל' על כדור הארץ באיור) יחזה בליקוי מלא, בעוד צופה הנמצא בפנאומברה יחזה בליקוי חמה חלקי.

 

 

בהקשר של כתמי שמש -

solar spot

 תמונה: כתמי השמש. החלק המרכזי-כהה מכונה בשם אומברה והחלק החיצוני-בהיר בכתם השמש מכונה בשם פנאומברה.