Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

פנאומברה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
פנאומברה

אומברה ופנאומברה הינם שני חלקים שונים של הצל. הנגרמים כתוצאה מהארתו של גוף אטום-לאור, ממקור אור שאינו נקודתי.

מונחים אלה משמשים לרוב לתיאור הצל של גופים שמימיים, אם כי משמשים לעתים גם לתיאור רמות שונות של בהירות, כמו בכתמי השמש.

 

הפנאומברה (באנגלית: Penumbra) הינה החלק החיצוני והבהיר ביותר של הצל. המקום בו האור מוסתר רק באופן חלקי על-ידי הגוף המסתיר.

צופה הנמצא בפנאומברה יחווה ליקוי חלקי. משמעות השם אומברה בלטינית - "כמעט".

 

 

lunar eclipse scheme

איור: ליקוי לבנה מלא. הירח נמצא באומברה (הצל המלא). כאשר הירח יהיה בפנאומברה (הצל החלקי) - יחווה הצופה ליקוי חלקי.

- לחצו כאן לצפייה באנימציה של ליקוי ירח חלקי

- לחצו כאן לצפייה באנימציה של ליקוי ירח מלא

 

 

solar eclipse scheme

איור: ליקוי חמה. צופה הנמצא באומברה (החרוט שקודקודו 'נופל' על כדור הארץ באיור) יחזה בליקוי מלא, בעוד צופה הנמצא בפנאומברה יחזה בליקוי חמה חלקי.

 

 

בהקשר של כתמי שמש:

solar spot

 תמונה: כתמי השמש. החלק המרכזי-כהה מכונה בשם אומברה והחלק החיצוני-בהיר בכתם השמש מכונה בשם פנאומברה.