Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

אוכלוסיית כוכבים II

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
אוכלוסיית כוכבים II

כוכבי אוכלוסייה II הינם כוכבים זקנים הפרוסים ברחבי הגלקסיה כולה ובהילה המקיפה אותה (בגלקסיות ספיראליות).

ראו גם:

אוכלוסיית כוכבים I

דיאגרמת HR

סוג ספקטרלי

פרלקסה ומדידת המרחק לכוכבים