Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

גלקסיה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
גלקסיה

בעברית: 'חלבלובית'.

זוהי מערכת שמימית גדולה המכילה אוסף של כוכבים, גז ואבק. בגלקסיית שביל החלב מעל 100 מיליארד שמשות.

הגלקסיות מחולקות למספר סוגים עיקריים : ספיראליות, אליפטיות, אי רגולאריות (לא סדירות) ועוד.

הגלקסייה שלנו מכונה בשם גלקסיית שביל החלב

m65 c14hd 1419810693

תמונה: הגלקסיה M65. צילום - טלסקופ האינטרנט הישראלי.

 

להרחבה:

מדידת אורך הסילון בגלקסיה M87

מדידת המרחק לצביר כוכבים בגלקסיה

פרק העוסק בגלקסיות באסטרו-נט 

 

פוסטרים להורדה:

גלקסיה   גלקסיה

 

 

ראו גם הערך:

ערפילית

מדידת המרחק לכוכבים

סיווג הגלקסיות