Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

דיאגרמת הרצשפרונג ראסל

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
דיאגרמת הרצשפרונג ראסל

עקומה העומדת על הקשר בין בהירותם המוחלטת של הכוכבים אל מול סוגם הספקטראלי. בדיאגרמת הרצשפרונג-ראסל (דיאגרמת HR)

HR

הדיאגרמה נקראת על שם שני מפתחיו - איינר הרצשפרונג והנרי נוריס ראסל.

באמצעות דיאגרמת HR ניתן לחשב בין השאר גם את המרחק לכוכבים. בהסתמך על הסוג הספקטרלי ועל חוק סטפן-בולצמן כל עוד מתייחסים לכוכבים בתור גוף שחור.

 

ניתן להבחין בציון מיקומה של השמש שלנו בסדרה הראשית

כוכבי הסדרה הראשית (Main Sequence) הם כוכבים שבליבותיהם מתבצעות תגובות גרעיניות הממירות מימן להליום, כאשר כוכבים מבלים את רוב ימי חייהם בסדרה הראשית. השמש היא כוכב סדרה ראשית, נכון ל-4.5 מיליארד השנים הבאות.

הכוכבים בסדרה הראשית מיוצגים על-ידי הקו העקלתון-אלכסוני בגרף מעלה. קו זה מתאר את רצף הכוכבים המופיע בדיאגרמת HR, באמצעות סיווג כוכבים לפי צבע (או סוג ספקטראלי) אל מול הבהירות המוחלטת של הכוכבים.

כוכבים המופיעים על עקומה זו בתרשים מכונים כוכבי הסדרה הראשית.

מסת הכוכבים גדלה ככל שעולים שמאלה ולמעלה בסדרה הראשית. המיקום של כל כוכב בסדרה הראשית תלוי במסה שלו, הרכב וגיל.

 - דיאגרמת הרצשפרונג ראסל - פוסטר להורדה

 

 

להרחבה:

פוטומטריה של כוכבים

כוכבים פועמים ומשתנים

 

ראו גם הערך: 

ננס לבן

חור שחור

גודל זוויתי

פרלקסה של כוכבים

רזולוציית צילום

 

 

 

פוסטרים להדפסה

(לחצו על הקישור של דיאגרמת HR מעלה, להדפסה כפוסטר לכיתה):

כוכב

חייו של כוכב