Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

חגורת ואן אלן

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
חגורת ואן אלן

המגנטוספירה של כדור הארץ.

חגורות חלקיקים הטעונים במטען חשמלי, אשר מקיפות את כדור הארץ (קווי השדה שלהן מזכירים בצורתם 'אוזניים'). הרצועה הפנימית ביותר ממוקמת בגובה של כ-3,200 קילומטר ביחס לקרום כדור הארץ, והחיצונית ביותר בגובה של 14,500-19,000 קילומטר.

באינטראקציה של החלקיקים עם האטמוספירה נוצרת תופעת זוהר הקוטב (זהר הצפון).

 

להרחבה:

קרינה קוסמית

אטום