Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

חוג הגדי

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
חוג הגדי

הנקודה הדרומית ביותר על מישור המילקה. השמש מגיעה לנקודה זו בתאריך 21 לדצמבר לערך. בחצי הכדור הצפוני זהו היום הקצר ביותר בשנה ותחילת עונת החורף.

 

להרחבה:

היום הארוך ביותר בשנה

שעון שמש לבנייה עצמית

הזמן ומאדים