Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

צהריים

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
צהריים

הצהריים המקומיים הנם בעת מעבר השמש במצהר (מרידיאן).

הצהריים המקומיים בדרך כלל אינם מתרחשים בשעה 12:00 כפי שאולי היה נהוג לצפות.

ערכים נוספים: חוג הגדי, היום הארוך ביותר, שעון שמש

 

להרחבה:  בניית שעון שמש