Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
פנאומברה

אומברה ופנאומברה הינם שני חלקים שונים של הצל. הנגרמים כתוצאה מהארתו של גוף אטום-לאור, ממקור אור שאינו נקודתי.

מונחים אלה משמשים לרוב לתיאור הצל של גופים שמימיים, אם כי משמשים לעתים גם לתיאור רמות שונות של בהירות, כמו בכתמי השמש.

 

פערי קירקווד

אזורים/רצועות דקות בסביבת חגורת האסטרואידים בהם כמעט ואין אסטרואידים. על פי חוקי קפלר, קיים יחס קבוע בין מרחק הגוף מהשמש לזמן המחזור שלו. פערי קירקווד נמצאים בדיוק במרחקים מהשמש בהם זמן המחזור נמצא בתהודה עם זמן המחזור של צדק.

פריגיאה

הנקודה הקרובה ביותר אליה מגיע הירח או לוויין אחר, ביחס למרכזו של כדור הארץ

בנקודה זו במסלול, האובייקט נע במהירות הגדולה ביותר שלו (בהתאם לחוק השני של קפלר).

פרלקסה

שיטה למדידת מרחקים ביקום.

הפרלקסה מבוססת על כך שעצם קרוב יחסית נראה נע ביחס לרקע עם תזוזת הצופה (כדור הארץ).

M71 7years bareket observatory

פרסק

יחידת מרחק באסטרונומיה. 3.261 שנות אור.

צביר כוכבים כדורי

צביר כוכבים בעל צורה כדורית. צבירי כוכבים כדוריים מכילים בין עשרות אלפים למיליוני כוכבים המוחזקים יחדיו על-ידי כוחות כבידה הדדיים

m3

צביר כוכבים פתוח

צביר כוכבים בעל צורה לא מוגדרת. צבירי כוכבים פתוחים מכילים כמות קטנה יחסית של כוכבים, בין עשרות לאלפי כוכבים בלבד. הכוכבים נוצרו מאותו ענן ראשוני, המורכב בעיקר ממימן ואבק. הנמצאים בתחום מצומצם של עשרות שנות אור.

m45 1419293661

צדק

(יופיטר)

כוכב לכת, החמישי ביחס למרחק מהשמש שלנו
מרחק ממוצע מהשמש : כ- 778 מיליון ק"מ

צדק

צהירה

מעבר של גרם שמיים במצהר (מרידיאן), כאשר גובהו של האובייקט ביחס לאופק הנו במקסימום.

צהריים

הצהריים המקומיים הנם בעת מעבר השמש במצהר (מרידיאן).

צילום אסטרונומי

כיום רוב הצילום האסטרונומי מבוצע באמצעות מצלמה אלקטרונית, המכילה שבב מבוסס צורן. השבב קולט את האור (קרינה אלקטרומגנטית) ומתרגם אותו לאותות חשמליים אשר מעובדים על ידי מחשב לתמונה.  ראו תמונות אסטרונומיות ומאמרים בנושא עיבוד תמונות ופוטומטריה - באתר המצפה.

צפיפות

צפיפות החומר - מסה ליחידת נפח

קבוע בולצמן

קבוע המתאר ​​את הקשר בין הטמפרטורה ואנרגיה הקינטית של מולקולות בגז אידיאלי.

קבוע הכבידה

קבוע הגרביטציה האוניברסלי, מסומן לרוב באות G.

הנו קבוע פיזיקלי המבטא קשר בין גודלה של מסה לבין עוצמת הכבידה שלה במרחב, כתלות במרחק ממנה.

קו ההארה

קו ההארה הנה רצועה ממנה הצופה חווה את הזריחה או השקיעה של השמש.
רצועה זו היא המפרידה בין החלק המואר (יום) והחלק החשוך (לילה) בכדור הארץ בפרק זמן נתון.
מיקומו היחסי של קו זה משתנה לאורך היממה, בהתאם לסיבובו של כדור הארץ סביב צירו.

day night earth

קוואזר

גופים כוכביים אך בעלי עוצמת הארה אדירה, ובעלי הסחה גדולה לאדום

קווי בליעה

אסופת תדרים של קרינה אלקטרומגנטית, הנבלעת בחומר כשהיא פוגשת בו. מתבטא בתור 'פסים כהים' המצולמים בספקטרה של האובייקט הנמדד.

קווי בליעה יופיעו בספקטרום האובייקט אם קיים למשל חומר קר/סופח, הממוקם בין המקור המאיר והמשקיף. החומר הסופח יכול להיות לדוגמה השכבות החיצוניות של כוכב, ענן של גז בין-כוכבי או ענן של אבק

קז"ש

קצב זניתי לשעה. מדד של עוצמת מטר המטאורים - זהו הערך המציין את כמות מטאורים הנראים בשעה אחת, בתנאי תצפית מיטביים.

קרינה קוסמית

קרינה קוסמית (מכונה לעיתים בשם "קרניים קוסמיות") מגיעה מהחלל. קרינה קוסמית אינה באמת קרינה אלקטרומגנטית, אלו הם למעשה חלקיקים (בעיקר פרוטונים) בעלי רמת אנרגיה גבוהה מאוד. קרינה קוסמית מגיעה ממקורות שונים - כגון השמש, פיצוצי סופרנובה במקומות רחוקים מאוד כגון גלקסיות רדיו וקוואזרים.

קרינת גוף שחור

כל האובייקטים עם טמפרטורה מעל האפס מוחלט (0K, -273.15C) פולטים אנרגיה בצורה של קרינה אלקטרומגנטית.

גוף שחור הנו גוף אשר בולע/סופח את כל הקרינה האלקטרומגנטית שפוגעת בו ומאידך גם פולט קרינה אלקטרומגנטית בהתאם לחוק פלאנק. הוא אינו מחזיר קרינה הנופלת עליו

קשת

תופעה אופטית הנוצרת כתוצאה משבירה, נפיצה והחזרה של קרני אור הבוקעות מהשמש. הקשת נראית בכיוון הנגדי אל מקור האור - לאחר שזה עובר בתווך בו יש טיפות מים רבות בעלות צורה דומה.

rainbow