מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

ניסויים ופעילויות באסטרונומיה

כיצד צופים בליקוי חמה? צפייה בטוחה בשמש וטרנזיטים
ליקוי חמה הנהתופעה מדהימה בה הירח עובר בדיוק בקו הראייה הגיאומטרי בין הצופה בכדור הארץ לבין השמש. מומלץ:ערכו ניסויים, פעילויות ועבודות חקר בנושא ליקוי החמה. כיצד צופים בליקוי חמה בבטחה ? ניתן לצפות בליקוי השמש...
תלמידי תיכון מנטרים אסטרואידים מהכיתה - עבודת מחקר באסטרונומיה
מחקר אסטרונומי של תלמידי תיכון באמצעות טלסקופ רובוטי הנשלט מרחוק במאמר זה מוצג מחקר הבדק כיצד יכולים תלמידי תיכון בישראל (כיתות י', י"א) המוגדרים כתלמידים 'מחוננים', לבצע עבודות חקר מרחוק, באמצעות רשת האינטרנט, בנושאי אסטרונומיה ומדעי כדור הארץ...
מרחקים וגדלים ביקום – המסע בחלל במהירות האור
תארו לעצמכם שאתם נמצאים בתוך חללית המשייטת מחוץ למערכת השמש שלנו. מה תוכלו לראות ?רוב הזמן לא תוכלו להבחין בדבר מיוחד – מכיוון שרוב החלל בסביבת מערכת השמש הינו למעשה ריק. לפעמים תוכלו להתקרב לכוכב (שמש) רחוקה, ואז תבחינו בכך שרוב...
בניית שעון שמש - כלי למדידת הזמן | ערכת הכנה שעון שמש לישראל
במאמר זה נלמד כיצד ניתן למדוד את השעה המקומית. נבנה שעון שמש מקרטון או נייר - ונמדוד את הזמן באמצעות מיקומה היחסי של השמש בשמיים. בנוסף נעמוד על הקשר המעניין בין שעון השמש לכוכב הלכת מאדים. "רק עוד רגע רינה, רק עוד רגע...
שעון שמש - הוראות שימוש ואיפוס
כיצד ניתןלבנות ולהשתמש בשעוןשמש? במדריך זה נלמד כיצדלהשתמש בשעון השמששבנינו בשיעור אסטרונומיה.להורדת חוברת ההוראות לחצו כאן.(קובץ PDF) מומלץ: בנו את שעון המאדיםמפרוייקט "שני עולמות שמש אחת",...
ספקטרוסקופיה - מדידת הרכב הכוכבים | ספקטרום אור
ספקטרוסקופיה היא חקר הכוכבים באמצעות ניתוח הספקטרום, דהיינו האור שהם מפיקים. עוצמת הקרינה באורכי הגל השונים מצולמים, מתועדים ומתורגמים בעזרת מחשב לכדי גרף המציג את הרכבו הכימי של הכוכב, השביט, כוכב הלכת או הגלקסיה. באמצעות טלסקופ האינטרנט :...
פוטומטריה - מדידת בהירות כוכבים בצביר הכוכבים כימה
הגיע הלילה, אין ירח או עננים והשמיים נקיים. הכוכבים מנצנצים הטלסקופ מוכן וממורכז על המטרה (במקרה שלנו - צביר כוכבים), המצלמה נמצאת בפוקוס והפילטר במקום. החצובה מאופסת כראוי ביחס לצפון.... בהנחה שהכול עובד כשורה, הצופה נותן הוראה באמצעות...
מדידת מרחק לצביר הפליאדות - היבט פיסיקלי
מדידת המרחק לגרמי השמיים. נלמד כיצד ניתן למדוד את המרחק לצביר הכוכבים הפליאדות מדידות פוטומטריות בכדי לקבל מידע נכון ולצמצם את מידת השגיאה הפוטומטריתככל הניתן יש לעשות כמה פעולות: להפחית תמונת Dark...
מדידת המרחק לכוכבים - מבוא
מכיווןשלא ניתן למדוד אתהמרחקלכוכביםמחוץ למערכת השמשבאמצעות כלים מחיי היום יום, כגון סרט מדידה או מד מרחק (לייזר) אסטרונומיםמשתמשים בשיטות יצירתיות למדידתהמרחק אל הכוכבים. לשם כך עושים שימוש...
מפת כוכבים מסתובבת - פלניספרה עם קבוצות הכוכבים לשמי ישראל
מפת קבוצות הכוכבים - פלניספרה לשמי ישראל, מציגה את הכוכבים בשמי הלילהוהינה מורכבת משני חלקים: האחד מפת כוכבים והשנימציג את פרק הזמן הנתון. באמצעות סיבוב האחד ביחס לשני ניתןלחשב את מיקומן של קבוצות הכוכביםממקום מסויים...
מרחק גלקסית המערבולת מאתנו הנו כ-23 מליון שנות אור, ערך בהירותה הנראית 8.4+ מגניטודה. השתמשו בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבת בכדי למצוא את קבוצת הכוכבים הדובה הגדולה (המכונה גם בשם העגלה הגדולה).גלקסיית...
קרא עוד...
M51 - גלקסיית המערבולת
הידעת!
מדידת המרחק לכוכבים - אחת השיטות למדידת המרחק לכוכבים נקראת "פרלקסה". שיטת הפרלקסה מבוססת על כך שעצם קרוב יחסית נראה נע ביחס לרקע עם תזוזת הצופה- כדה"א. באסטרונומיה, העצמים הקרובים הם הכוכבים הסמוכים שאליהם נמדד המרחק הנצפה על רקע הכוכבים המרוחקים מהם. תנועת הצופה מבוססת על תנועת כדה"א במסלולו. תנועה זו יוצרת שינוי ידוע וגדול דיו במיקום הצופה. כאשר כדה"א נמצא בצד...קרא עוד