מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Optical Design

Term תיאור
Optical Design
סוג האופטיקה. ראה הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.