מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Finderscope

Term תיאור
Finderscope
כוונת הטלסקופ, באמצעותה ממקמים את האובייקט באופן גס, טרם הצפייה בטלסקופ.