מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Mount

Term תיאור
Mount
החצובה עליה רוכב הטלסקופ. ראה הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.