מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Optical Coatings

Term תיאור
Optical Coatings
ציפוי אופטי