מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Starbright XLT Coatings

Term תיאור
Starbright XLT Coatings
ציפוי אופטי מיוחד, המאפשר צפייה ברזולוציה ובהירות יחסית גבוהה במיוחד - בגרמי השמיים.