מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Optical Tube OTA

Term תיאור
Optical Tube OTA
הצינור / גליל האופטי של המערכת.