מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Eyepiece

Term תיאור
Eyepiece
עינית