מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Lowest Useful Magnification

Term תיאור
Lowest Useful Magnification
הגדלה מינימאלית אפקטיבית