מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Limiting Stellar Magnitude

Term תיאור
Limiting Stellar Magnitude
הכוכב החיוור ביותר הניתן לצפייה ישירה דרך הטלסקופ. ראה מאמר בנושא "בהירות אובייקטים אסטרונומיים" למידע נוסף.