מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Light Gathering Power

Term תיאור
Light Gathering Power
כושר איסוף האור של הטלסקופ