מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Secondary Mirror Obstruction

Term תיאור
Secondary Mirror Obstruction
יחס ההסתרה של המראה המשנית