מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Tracking Rates

Term תיאור
Tracking Rates
מהירויות העקיבה