מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Refractor

Term תיאור
Refractor
טלסקופ עדשות, שובר אור. ראה הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.