מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Schmidt-Cassegrain SCT

Term תיאור
Schmidt-Cassegrain SCT
שמידט קאסגריין, שילוב של מראות ועדשות, היוצר מערכת אופטית קצרה ביחס לאורך המוקד המקורי. ראה הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.