מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Reflector

Term תיאור
Reflector
Reflector טלסקופ מראות, מחזיר אור. ראה הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.