מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Focal Ratio

Term תיאור
Focal Ratio
יחס המוקד של הטלסקופ. ראה הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.