מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Astronomer

Term תיאור
Astronomer

A scientist who studies the universe and the celestial bodies residing in it, including their composition, history, location, and motion.