מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Astronomical unit

Term תיאור
Astronomical unit

The average distance from the Earth to the Sun; 1 AU is ~149,597,900 kilometers (~92,960,120 miles).