מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Constellation

Term תיאור
Constellation

A grouping of stars that make an imaginary characters in the sky. There are 88 constellations.