מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Eclipse

Term תיאור
Eclipse

The total or partial blocking of one celestial body by another