מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Escape velocity

Term תיאור
Escape velocity

The minimum velocity required for an object to escape the gravity of a massive object.