מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Extrasolar planet

Term תיאור
Extrasolar planet

A planet that orbits a star - other than the sun