מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Focal Length

Term תיאור
Focal Length

אורך המוקד של הטלסקופ. ראו הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.