מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Gear

Term תיאור
Gear

תמסורת רגילה